20. august 2016

Klaus Garde Nielsen

Her kan du læse om Virksomhedskonsulent Klaus Garde Nielsen, direktør for KGN Consult.

Hvordan fik du ideen til KGN Consult?
I en ung alder var jeg i 80erne selvstændig radioforhandler men kom i økonomiske vanskeligheder med konkurs til følge. Konkursen skyldtes at jeg havde investeret i tusindvis af tv og videomaskiner til udlejning, for lånte penge. Apparaterne blev nærmest værdiløse da priserne faldt drastisk da tingene blev billigere og billigere meget hurtigt.
Resultatet var at jeg stod med en stor gæld i millionklassen og en meget stor stak tv og videomaskiner, uden værdi.

Jeg har  næsten siden barnsben interesseret mig for jura og har igennem årene tilegnet mig en hel  del juridisk viden, hvilket senere var meget nyttigt da jeg startede KGN Consult.

Vi startede med at tilbyde almen virksomhedsrådgivning samt stiftelse af selskaber til klienterne i både ind- og udland.

Senere begyndte vi også at beskæftige os med afvikling af nødlidende selskaber.

Ejendomshandel herunder køb salg og udlejning af fast ejendom i Danmark og udlandet har jeg beskæftiget mig med siden midten af firserne.

Jeg har meget ofte beskæftiget mig med opkøb af ejendomme fra konkursboer eller på tvangsauktioner over hele landet.