7. maj 2010

Information om Klaus Garde Nielsen

 

Hej kære læsere. Mit navn er Klaus Garde Nielsen. Jeg er født i 1964. . Jeg kommer oprindeligt fra Farsø i Nordjylland, hvor mine forældre drev en murer- og entreprenørforretning.

Jeg er vokset op med byggeri, handel og foretagsomhed som en ganske naturlig del af mit og min families liv lige fra barnsben. Dette har selvfølgelig præget mig meget, i en god og spændende retning når jeg selv skal sige det. Efter min skolegang på Farsø Skole har jeg gået på Handelsskole i Aars.

Efter handelsskolen kom jeg i lære som købmand. Undervejs i læretiden fik jeg så travlt med egne forretninger at jeg valgte at springe ud som fulltime selvstændig.

Idag er jeg bosiddende i Braintree, Essex, en times kørsel nord for London. Her trives jeg meget godt. Jeg er taknemmelig over den gæstfrihed der udvises indvandrere i England. Klimaet i England minder meget om det danske men der er typisk en smule varmere og det kan regne en del i perioder. En anden fordel ved at bo i England er også at der er et langt bedre erhvervsklima end i Danmark, og så er der mange gode forbindelser med fly og færge til mange destinationer overalt i Europa.

 

Jeg har fra en meget ung alder været erhvervsaktiv på utallige måder. F.eks. startede jeg en radioforretning umiddelbart efter at jeg var færdig på Handelsskolen i 1982, da jeg syntes at det kunne være spændende. Jeg fandt dog hurtigt ud af at det var næsten umuligt at tjene penge på at købe mærkevarer radio og tv fra de autoriserede importører i Danmark som f.eks. Philips, Sony og Panasonic. Herefter begyndte jeg i en alder at nogleogtyve år at paralelimportere særligt fjernsyn og videomaskiner i tusindvis fra først Tyskland og sidenhen både Holland og Belgien. Dengang kunne man tjene både 5 eller 6000 kr. på et tv! Det koster det ikke engang idag. Idag er avancerne så små at det ikke er værd at beskæftige sig med.  Jeg var selvstændig radioforhandler fra 1982 til 1986, hvor jeg var nødsaget til at lade mig erklære personligt konkurs, da forretningen var kommet i uføre grundet svigtende indtjening på en større portefølje af fjernsyn og videomaskiner der var udlejet eller solgt på afbetaling til kunder og deraf følgende tab.
De udlejede effekter var finansieret med 80% af detailprisen svarende til udsalgsprisen excl. moms, men da fjensyn og videomaskiner faldt ekstremt meget i værdi, medførte det mange misligholdelser på lejekontrakter og købekontrakter.
Disse tab kunne virksomheden ikke klare.
Konkursbegæringen var indgivet af skat eller Toldvæsenet som det hed dengang, da der var en større forfalden moms- og skattegæld. Konkursbehandlingen varede et par år og resulterede i at samtlige kreditorer fik en dividende på under 1%, mens jeg til gengæld blev en hel del erfaringer rigere.

Sjovt nok blev konkursen også anledning til at jeg begyndte at interessere mig for opkøb af fast ejendom på tvangsauktion, idet konkursboets kurator fik den fabelagtige ide at den 500-600 kvm. store villa med butik, og flere indrettede lejligheder, og en del værelser til udlejning som  jeg havde købt af BRF-Kredit efter en tvangsauktion for kr. 538.000, skulle sælges på tvangsauktion idet kurator vurderede at villaen var overbehæftet. Jeg havde med gode venners hjælp fået etableret et selskab ved navn Ejendomsselskabet af 1986 ApS, der senere købte ejendommen på 2. tvangsauktionen i Fogedretten for ca. kr. 500.000.  Ejendomsselskabet solgte straks villaen videre for kr. 1000.000 til et byggefirma fra Viborg der kunne se potentialet i ombygning af villaen og nybyggeri på grunden.

Saleget af villaen i Farsø vakte min interesse for ejendomsinvestering yderligere, og selskabet erhvervede herefter en byejendom i Bække ved Vejen for kr. 600.000, fra et vennepar der havde drevet døgnkiosk fra ejendommen, som også tjente til bolig. Parret blev imidlertid skilt og solgte ejendommen til selskabet. Kort efter erhvervelsen indgik selskabet aftale med Dansk Flygtningehjælp om leje af hele ejendommen. Kort efter at dette blev kendt i medierne nedbrændte ejendommen ved en påsat brand nytårsaften 1987/88. Bygningen var forsikret til fuld og nyværdi, og skaden kunnne opgøres til mere end 2 millioner kroner. Selskabet solgte herefter ejendommen til en byggemand for kr. 1.600.000, hvilket udløste en avance til selskabet på kr. 1.000.000 i første kvartal 1988.

Se det var jo en meget god start efter at være erklæret personlig konkurs i December 1986, var jo nu direktør i et gældfrit Anpartsselskab med en million i likvider. Det var rigtig mange penge dengang. Jeg prøvede at importere lidt mærkevarefjernsyn og sælge dem en gros til forhandlere, men det opgav jeg hurtigt da det ikke var særligt lønsomt.
Selskabet købte et par ejendomme i Middelfart og istandsatte dem og solgte med fortjeneste. Herefter købtes en villa i Fredericia der blev videresolgt efter renovering.

I begyndelsen at 1990 var jeg blevet bevist om at mine egne erfaringer som ivrig  iværksætter og konkursramt fallent, tilligemed den juridiske viden som jeg havde tilegnet mig undervejs, kunne udgøre et solidt fundament for de 2 forretningsområder som jeg dengang valgte at satse på nemlig Virksomhedsrådgivning og Investering i Ejendomme.

I 1990 begyndte jeg så småt at tilbyde virksomhedsrådgivning og etablering af selskaber til kunder. Annoncer i Jyllands-Posten og Berlingske udgjorde markedsføringen, udover mund til mund metoden. Jeg husker at jeg købte 2 stk. ApS selskaber hjem som det første, de var solgt et par dage senere. Undervejs blev produktpaletten udvidet med selskaber i England og skattefrie offshoreselskaber, som primært solgtes via annoncer i aviser.

I 1991 købte et ApS jeg havde på dengang 2 ejendomme i Vejle nemlig ejendommene Havnegade 14/Jyllandsgade 1, samt naboejendommen Havnegade 12, der dengang rummede et af Vejles mere skumle værtshuse i stueetagen. Jeg flyttede selv ind i Havnegade 14 og boede der et stykke tid, indtil ejendommen videresolgtes med en rimelig fortjeneste.

Jeg driver firmaet KGN Consult, med hjemmesiden http://www.kgn.dk. KGN Consult tilbyder bistand som virksomhedskonsulent med etablering, stiftelse, køb, salg af selskaber og virksomheder i Danmark, England, samt i talrige skattefrie områder offshore og mange andre lande og områder i udlandet.

Vi tilbyder hjælp til rekonstruktion eller afvikling af nødlidende ApS og A/S selskaber. Vor service desangående er efterhånden blevet meget populær i disse kreditkrisetider, hvor det ikke mere er så smart at gå konkurs med et selskab. Dette kan nemlig nemt påvirke alverdens andre ting herunder kreditmuligheder i talrige andre sammenhænge. Herudover risikerer man også at skulle bruge megen tid på forklaring og afhøringer i Skifteretten om det konkursramte selskabs forhold. De fleste mennesker føler sig utrygge ved at vidne i Skifteretten, og må til sidst søge bistand fra en advokat, med store omkostninger til følge.

Med vor service undgåes ovennævnte meget ofte. Fremgangsmåden er at det er den aktuelt registrerede direktør eller bestyrelse der indkaldes til Skifteretten. Vi sørger for at indsætte ny ledelse i selskaber der skal afvikles og lukkes, hvorved hidtidige direktør normalt slipper for indkaldelse fra Skifteretten i anledning af konkursbegæring eller anmodning om tvangsopløsning fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Selskabets navn og adresse, direktør og revisor ændres, så der er således tale om en vis form for anonymisering, idet alene cvr nummeret vil være uændret. Alt andet vil blive ændret. Førnævnte er med til at reducere skadevirkningerne ved en konkurs, idet omverdenen herunder banker og finansieringsselskaber, normalt ikke vil forbinde selskabet med tidligere ejer eller direktør.

//

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: